Razumevanje particija

 

 

Zamislite disk kao veliku sobu, a particije kao manje sobe koje dobijate postavljanjem pregradnih zidova. A sada zamislite da su ljudi koji tu žive operativni sistemi i da bi oni koristili te sobe one moraju biti uređene prema njihovom ukusu. Taj ukus su fajl sistemi. Dakle particije služe da biste na jednom disku mogli da koristite više operativnih sistem i da biste jedan disk mogli da formatirate u više fajl sistema. Particije su u operativnim sistemima prikazane kao različiti diskovi, a ne isti podeljen na nekoliko delova. To znači da ih možete koristiti kao različite diskove i da se one tako i ponašaju.

Zašto biste ih koristili??

Veliki broj diskova su formatirani kao jedna velika particija. Ovo nije uvek najbolje rešenje, jer ponekad dovodi do gubitka performansi i prostora na disku. Podelom na particije dobijate sledeće mogućnosti: Instaliranje više operativnih sistema na jednom kompjuteru, efikasnije korišćenje prostora na disku, veća sigurnost od gubljenja fajlova, i lakše pronalaženje fajlova, zbog bolje organizacije.

Postoji nekoliko tipova particija: primarne, proširena i logičke. Jedan hard disk može da ima do 4 primarne particije, ili 3 primarne i jednu proširenu. Proširena particija može biti podeljena u više logičkih.

Primarne particije mogu da sadrže operativne sisteme, zajedno sa neograničenom količinom podataka. Ukoliko imate više primarnih particija na disku, samo jedna može biti aktivna u isto vreme. Aktivna particija je particija sa koje se podiže trenutno aktivni operativni sistem.

Proširena particija je izmišljena kao put kojim se može izbeći granica od samo 4 particije.  Ona je ustvari kontenjer u koji možete da postavite neograničen broj dodatnih particija. Proširena particija ne sadrži podatke. Morate kreirati logičke particije da biste mogli da sačuvate podatke.

Logičke particije mogu da opstanu samo u okviru proširenih particija. Predviđene su da sadrže samo podatke i operativne sisteme koji mogu da se podignu iz logičkih particija. 

***Home***Kako ga nabaviti***Tehnička podrška***Downloads***Kontakt***